Månadsmöte Näste 3

Söndagen den 27/3 höll Näste 3 månadsmöte. Aktivister och partimedlemmar från hela Skåne och Blekinge samt en hel del nya ansikten samlades för att gå igenom bland annat kommande aktiviteter inom nästet.

DSC_0545

Till att börja med välkomnade gruppchefen för Kampgrupp 301 Kim Mauritzon alla välkomna för att sedan presentera Kampgrupp 302:s gruppchef Sebastian Elofsson som höll ett föredrag.

Elofsson höll ett informationsföredrag om Nordiska motståndsrörelsen som bland annat handlade om vad det krävs för att bli partimedlem eller aktivist i Motståndsrörelsen.

DSC_0554
Elofsson håller ett informationsföredrag om Motståndsrörelsen.

När Elofsson var färdig höll man månadsmöte samt rekryteringsmöten med de nya personer som ansökt om medlemskap i organisationen.

Till sist berättade nästeschefen Mathias Hagman att en ny kampgrupp skapats. Som gruppchef för Kampgrupp 303 utnämndes aktivisten Freddy Nerman.

DSC_0560
Nästeschef Hagman utnämner aktivisten Nerman till gruppchef för Kampgrupp 303.

Vill du gå med i kampen för ett fritt och enat Norden? Ansök då om medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen!