Kamprapport, Vellinge

Måndag förmiddag den 27/2 var medlemmar ute och spred Motståndsrörelsens informationsblad med de nio punkterna.

Tre stycken Metrobehållare med dess innehåll fick ta del av budskapet. Man passade även på att riva bort deras osunda reklam på framsidan och förse dem med sanning istället. Ett par hundra informationsblad lades i tidningarna och man delade även ut flygblad i byarna runt Vellinge.

Under föregående vecka var ett par medlemmar på besök i vackra Dalarna. Man passade då på att även där dela ut flygblad i byarna Vansbro, Dala-Järna m.fl.

Eftersom naturen är storslagen i Dalarna passade man även på att vandra en tur i skogarna och efter detta grillades det och dracks riktigt kokkaffe.

Alla behövs i vår frihetskamp, så ni som vill vara en del av det nationella motståndet och vara med om att skriva historia: Tveka inte, hör av er till närmsta näste – inte sen, utan idag!

För ett fritt och enat Norden!

Offentlig flygbladsutdelning i Karlshamn

Den 25 februari ställde Näste 3 upp sig på gatan utanför Citygallerian i Karlshamn för att dela ut flygblad med Nordiska motståndsrörelsens 9 punkter.

Trots råkalla vindar rörde sig en hel del folk i centrum vilket resulterade i att en ansenlig mängd flygblad delades ut.

Mestadels positiva reaktioner hördes och en del givande diskussioner hölls.

Efter aktionen avslutats begav sig aktivister och medlemmar till en lokal där kaffe och fika serverades innan ett månadsmöte hölls.